Sunday, 27 November 2011

Penggunaan Imbuhan

Imbuhan awalan beR-

Imbuhan awalan meN-

Imbuhan awalan teR-

Imbuhan awalan peN-

Imbuhan awalan ke-

Imbuhan awalan se-

Imbuhan awalan di-

No comments:

Post a Comment