Friday, 9 December 2011

Imbuhan Apitan 2

meN-...-i


1.       Apitan ini boleh dicantumkan dengan kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas untuk membentuk kata kerja transitif.

ke-...-an
    1. Apitan ini boleh dicantumkan dengan kata nama,kata kerja, kata adjektif dan kata ganda untuk membentuk kata kerja ayat pasif.

pen-...-an
    1. Apitan ini boleh dicantumkan dengan kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas untuk membentuk kata nama terbitan

Monday, 5 December 2011

Imbuhan Apitan 1

Imbuhan yang dicantum di depan dan di belakang sesuatu kata dasar.

Apitan beR-…-an
1.       Kebanyakan kata dasar bergabung dengan imbuhan ini adalah daripada golongan kata kerja.


2.       Pengunaan imbuhan beR-…-an dan maknanya.
Makna
Ayat Contoh
Dilakukan secara beramai-ramai
Manic-manik itu jatuh bertaburan di lantai.
Perbuatan yang berulang-ulang
Mereka bersalam-salaman ketika mengujungi rumah terbuka Encik Fahmi.
Perbuatan yang berterusan
Sudah berhari-harian sya tidak menjamah nasi.


Apitan Ber-…-kan
1.       Imbuhan ini boleh bergabung dengan kata nama dan kata kerja untuk membentuk kata kerja tak transitif.

2.       Pengunaan imbuhan beR-…-kan dan maknanya.

Makna
Ayat Contoh
Menggunakan sebagai
Pengemis itu tidur dengan hanya beralasan kotak


Apitan meN-…-kan
1.       Imbuhan ini sama dengan bentuk imbuhan awalan meN-

2.       Apitan ini boleh dicantumkan dengan kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas untuk membentuk kata kerja transitif

3.       Penggunaan  imbuhan meN-…-kan dan maknanya


Makna
Ayat Contoh
Membuat sesuatu
Datuk menceritakan pengalamannya menjadi buruh paksa semasa pemerintahan tentera Jepun.
Menyebabkan
Kejayaan saya dalam UPSR sungguh menggembirakan ibu dan ayah.
Membuat untuk orang lain
Emak menjahitkan baju seragam yang baharu untuk abang.

Tuesday, 29 November 2011

Latihan Imbuhan Awalan


1.       Jani ______________ dengan kawan lamanya, Dinesh di pusat membeli-belah.
A.      berjumpa                                                    C. menjumpai
B.      dijumpai                                                      D. perjumpaan

2.       Saya tidak ______________ bukti yang tinggi itu.
A.      terdaki                                                          C. pendaki
B.      berdaki                                                         D.pendakian

3.       Cikgu Halimah menjadi _______________ kepada Persatuan Bahasa Malaysia
A.      penasihat                                                    C. menasihat
B.      dinasihat                                                      D. ternasihat

4.       Nenek _______________ periuk itu dengan menggunakan sabut kelapa.
A.      digosok                                                        C. penggosok
B.      bergosok                                                     D. menggosok

5.       Longgokan sampah yang dibakar itu  masih _________________ walaupun apinya telah lama pandam.
A.      berasap                                                        C. perasap
B.      mengasap                                                   D. terasap

6.       Walaupun hanya mendapat tempat _________________, Fenny tetap mendapat sagu hati.
A.      keempat-empat                                       C. berempat
B.      perempat                                                    D. keempat


7.       Amran merupakan ______________ dalam bidang kejuruteraan mekanikal di Universiti Teknologi Malaysia.
A.      pelajar                                                          C. mengajar
B.      belajar                                                          D. pengajaran

8.       Akhirnya, Sang Buaya telah _____________ oleh Sang Kancil.
A.      Sedaya                                                         C. berdaya
B.      Terdaya                                                        D. diperdaya

Sunday, 27 November 2011

Penggunaan Imbuhan

Imbuhan awalan beR-

Imbuhan awalan meN-

Imbuhan awalan teR-

Imbuhan awalan peN-

Imbuhan awalan ke-

Imbuhan awalan se-

Imbuhan awalan di-

Imbuhan awalan ke-, se- & di-

Imbuhan Awalan ke-
Awalan ke- dapat dibentuk dengan pengimbuhkannya pada kata dasar tanpa ada sebarang perubahan bunyi pada awal kata dasar.

Imbuhan Awalan se-
Awalan se- dapat dibentuk dengan mengimbuhkannya pada kata dasar.

Imbuhan Awalan di-
Awalan di- dapat dibentuk dengan mengimbuhkannya pada kata dasar bagi membentuk kata kerja ayat pasif.

Friday, 25 November 2011

imbuhan teR dan peN

1.Bentuk awalan teR ialah ter- dan te-


  2. Penggunaan imbuhan awalan peN sama dengan imbuhan awalan meN

Wednesday, 23 November 2011

Latihan Imbuhan meN

Menambahkan imbuhan yang sesuai untuk perkataan berikut:
1.ambil
2.baca
3.cari
4.dagang
5.fokus
6.gugur
7.hantar
8.ikat
9.jalan
10.kemas
11.lawat
12.makan
13.nyanyi
14.nipis
15.potong
16.rusuh
17.sapu
18.takut
19.ulas
20.wakil
21.ziarah
22.cat