Tuesday, 29 November 2011

Latihan Imbuhan Awalan


1.       Jani ______________ dengan kawan lamanya, Dinesh di pusat membeli-belah.
A.      berjumpa                                                    C. menjumpai
B.      dijumpai                                                      D. perjumpaan

2.       Saya tidak ______________ bukti yang tinggi itu.
A.      terdaki                                                          C. pendaki
B.      berdaki                                                         D.pendakian

3.       Cikgu Halimah menjadi _______________ kepada Persatuan Bahasa Malaysia
A.      penasihat                                                    C. menasihat
B.      dinasihat                                                      D. ternasihat

4.       Nenek _______________ periuk itu dengan menggunakan sabut kelapa.
A.      digosok                                                        C. penggosok
B.      bergosok                                                     D. menggosok

5.       Longgokan sampah yang dibakar itu  masih _________________ walaupun apinya telah lama pandam.
A.      berasap                                                        C. perasap
B.      mengasap                                                   D. terasap

6.       Walaupun hanya mendapat tempat _________________, Fenny tetap mendapat sagu hati.
A.      keempat-empat                                       C. berempat
B.      perempat                                                    D. keempat


7.       Amran merupakan ______________ dalam bidang kejuruteraan mekanikal di Universiti Teknologi Malaysia.
A.      pelajar                                                          C. mengajar
B.      belajar                                                          D. pengajaran

8.       Akhirnya, Sang Buaya telah _____________ oleh Sang Kancil.
A.      Sedaya                                                         C. berdaya
B.      Terdaya                                                        D. diperdaya

Sunday, 27 November 2011

Penggunaan Imbuhan

Imbuhan awalan beR-

Imbuhan awalan meN-

Imbuhan awalan teR-

Imbuhan awalan peN-

Imbuhan awalan ke-

Imbuhan awalan se-

Imbuhan awalan di-

Imbuhan awalan ke-, se- & di-

Imbuhan Awalan ke-
Awalan ke- dapat dibentuk dengan pengimbuhkannya pada kata dasar tanpa ada sebarang perubahan bunyi pada awal kata dasar.

Imbuhan Awalan se-
Awalan se- dapat dibentuk dengan mengimbuhkannya pada kata dasar.

Imbuhan Awalan di-
Awalan di- dapat dibentuk dengan mengimbuhkannya pada kata dasar bagi membentuk kata kerja ayat pasif.

Friday, 25 November 2011

imbuhan teR dan peN

1.Bentuk awalan teR ialah ter- dan te-


  2. Penggunaan imbuhan awalan peN sama dengan imbuhan awalan meN

Wednesday, 23 November 2011

Latihan Imbuhan meN

Menambahkan imbuhan yang sesuai untuk perkataan berikut:
1.ambil
2.baca
3.cari
4.dagang
5.fokus
6.gugur
7.hantar
8.ikat
9.jalan
10.kemas
11.lawat
12.makan
13.nyanyi
14.nipis
15.potong
16.rusuh
17.sapu
18.takut
19.ulas
20.wakil
21.ziarah
22.cat

Imbuhan Awal meN

Tuesday, 22 November 2011

Latihan Imbuhan beR


Tambahkan imbuhan beR untuk perkataan berikut.


    1)     makna
2)      nama
3)      ajar
4)      baring
5)      campur
6)      dagang
7)      racun
8)      lakon
9)      rakan
10)   unsur

Sunday, 20 November 2011

Latihan Kata Bantu

Pilihkan jawapan yang betul.
1.       Yati ______________ menyiapkan kerja sekolahnya sebelum keluar main.
A.      telah                                                              C. pernah
B.      masih                                                            D. sedang

2.       Semua jemputan ______________ pulang ke rumah masing-masing selepas makan.
A.      sudah                                                            C. pernah
B.      masih                                                            D. sedang

3.       Negara kita _____________ berada di bawah jajahan Portugis suatu ketika dahulu.
A.      akan                                                              C. pernah
B.      masih                                                            D. sedang

4.       “Kamu _____________ pergi bermain,” kata ibu kepada adik.
A.      mesti                                                             C. dapat
B.      boleh                                                            D. hendak

5.       Ahli jawatankuasa Hari Kantin _______________ berbincang di bilik mesyuarat.
A.      harus                                                             C. dapat
B.      belum                                                           D. sedang

6.       Aslan masih _____________ mencuci kasut sekolahnya yang kotor.
A.      akan                                                              C. dapat
B.      mesti                                                             D. belum

7.       Sabun pencuci pakaian itu tidak ______________ menghilangkan kotoran pada pakaian itu.
A.      mesti                                                             C. sudah
B.      boleh                                                            D. masih

8.       Datuk bersiap sedia _____________ ke kebunnya di hujung kampung.
A.      harus                                                             C. belum
B.      masih                                                            D. hendak