Saturday, 12 November 2011

Latihan kata ganti nama 2

 Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

1)      “Perintahan Hang Tuah mengadap __________ sekarang juga”, titah Sultan Mahmud
A   aku                                                                                   B   saya
C   beta                                                                                 D  baginda

2)      “__________” berdua hendak pergi ke perpustakaan, kata Rita dan Selvi kepada Mary

A   aku                                                                                   B   saya
C   beta                                                                                 D  kami

3)      Jika __________ semua bersatu padu, maalah ini pasti dapat diselesaikan.
A   Kita                                                                                 B   saya
C   beta                                                                                 D  patik

4)      “___________” harus berkumpul di dewan sekolah tepat pukul 9.00 pagi.” kata Cikgu Ismail kepada murid-murid.
A   Saya                                                                                 B  Awak
C   kalian                                                                               D  Baginda

5)      “Bolehkah _________ membantu mak cik?” tanya Zaitun kepada wanita tua itu.
A   awak                                                                               B   saya
C   beta                                                                                 D  beliau

6)      “ _________” pergi ke pameran buku dengan siapa? tanya Mei Ling kapada Zami

A   aku                                                                                   B   saya
C   beta                                                                                 D  kamu

7)      Rumah Adilah berdekatan dengan sekolah.__________ berjalan kaki sahaja ke sekolah
A   aku                                                                                   B   beliau
C   dia                                                                                    D  mereka

8)      Cikgu Zaki merupakan guru yang disayangi oleh murid-murid. _________ sering membantu murid-murid dalam pelajaran.
A   Beliau                                                                              B   Saya
C   Beta                                                                                 D  Baginda

9)      “Aku harap _________ akan berjaya melanjutkan perajaran ke luar Negara,” kata Amin kepada Rosi.

A   kalian                                                                              B   awak
C   beta                                                                                 D  engkau

10) Mengapakah _________ digalakakan untuk minum air yang secukupnya?
A)  aku                                                                                 B  saya
C)  beta                                                                                D  kita
  
*Sila semak jawapan di dalam "comment"

1 comment:

 1. 1)beta
  2)kami
  3)kita
  4)Kalian
  5)saya
  6)kamu
  7)dia
  8)Beliau
  9)engkau
  10)kita

  ReplyDelete