Monday, 14 November 2011

Kata KerjaKata Kerja Transit   
Kata kerja transit bialah kata kerja yang mesti diikuti objek atau penyambut. Kata kerja terbahagikan kepada dua, iaitu;
 
a)Kata Kerja Transitif Aktif
Contoh: Zhi Meng menonton cerita seram itu.

b) Kata Kerja Transitif Pasif
Contoh: Cerita seram itu ditonton oleh Zhi Meng.

Kata Kerja Tak Transitif  
Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang dilakukan ke atad diri dendiri dan tidak perlu diikuti frasa nama sebagai objek. Namun begitu kata kerja ini boleh diikuti oleh keterangan. Kata kerja tak transitif terbahagi kepada dua jenis, iaitu;

a)Kata Kerja Tak Transitif Berpelengkapan
Contoh: Nani bertegur dengan jirannya.
 
b) Kata Kerja Tak Transitif Tanpa Pelengkapan 
Contoh: Adik berdiri.

No comments:

Post a Comment