Saturday, 12 November 2011

Latihan kata ganti nama 1

Marilah cuba latihan dibawah.

Pilihkan jawapan yang betul.

1 ) Adik saya bernama Ahmad. ( Dia , Saya ) berumur 9 tahun

2) ( Kamu, Kita ) mesti berusaha bersungguh-sumgguh untuk menjadi pasukan yang terbaik.

3) ( Beliau, Dia ) ialah seorang ketua yang baik dan dedikasi.

4) “Ampunkan (hamba, patik ),” sembah pengawai itu kepada sultan.

5) ( Kami, Kita ) mesti menjaga kebersihan sekitar rumah kita.

*Sila memeriksakan jawapan di dalam "comment"

1 comment: