Monday, 7 November 2011

Kata Nama AmKata name am menunjuk kepada objek. Ia boleh dibahagikan kepada lima kumpulan iaitu orang, haiwan, benda, tumbuh-tumbuhan dan juga tempat.

Kumpulan 1
Orang
Contoh: guru, polis, abang, ayah, murid, pesakit, pekerja dan lain-lain.


Kumpulan 2
Haiwan
Contoh: arnab, kucing, anjing, kancil, ayam, itik dan lain-lain.

Kumpulan 3
Benda:
 Contoh: pensel, botol, buku, meja, kerusi, kereta, teh dan  lain-lain.
Kumpulan 4


Tumbuh-tumbuhan:
Contoh: bunga, rumput, pokok dan lain-lain.

Kumpulan 5
Tempat:
Contoh: hospial, klinik, sekolah, perpustakaan dan lain-lain.

No comments:

Post a Comment