Monday, 5 December 2011

Imbuhan Apitan 1

Imbuhan yang dicantum di depan dan di belakang sesuatu kata dasar.

Apitan beR-…-an
1.       Kebanyakan kata dasar bergabung dengan imbuhan ini adalah daripada golongan kata kerja.


2.       Pengunaan imbuhan beR-…-an dan maknanya.
Makna
Ayat Contoh
Dilakukan secara beramai-ramai
Manic-manik itu jatuh bertaburan di lantai.
Perbuatan yang berulang-ulang
Mereka bersalam-salaman ketika mengujungi rumah terbuka Encik Fahmi.
Perbuatan yang berterusan
Sudah berhari-harian sya tidak menjamah nasi.


Apitan Ber-…-kan
1.       Imbuhan ini boleh bergabung dengan kata nama dan kata kerja untuk membentuk kata kerja tak transitif.

2.       Pengunaan imbuhan beR-…-kan dan maknanya.

Makna
Ayat Contoh
Menggunakan sebagai
Pengemis itu tidur dengan hanya beralasan kotak


Apitan meN-…-kan
1.       Imbuhan ini sama dengan bentuk imbuhan awalan meN-

2.       Apitan ini boleh dicantumkan dengan kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas untuk membentuk kata kerja transitif

3.       Penggunaan  imbuhan meN-…-kan dan maknanya


Makna
Ayat Contoh
Membuat sesuatu
Datuk menceritakan pengalamannya menjadi buruh paksa semasa pemerintahan tentera Jepun.
Menyebabkan
Kejayaan saya dalam UPSR sungguh menggembirakan ibu dan ayah.
Membuat untuk orang lain
Emak menjahitkan baju seragam yang baharu untuk abang.

No comments:

Post a Comment