Friday, 9 December 2011

Imbuhan Apitan 2

meN-...-i


1.       Apitan ini boleh dicantumkan dengan kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas untuk membentuk kata kerja transitif.

ke-...-an
    1. Apitan ini boleh dicantumkan dengan kata nama,kata kerja, kata adjektif dan kata ganda untuk membentuk kata kerja ayat pasif.

pen-...-an
    1. Apitan ini boleh dicantumkan dengan kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas untuk membentuk kata nama terbitan

No comments:

Post a Comment